di t/m za vanaf 10:00 uur

+ 31 (0) 317 42 48 73

Disclaimer

Woninginrichting Krechting verleent u hierbij toegang tot www.woninginrichtingkrechting.nl. Woninginrichting Krechting behoudt zich het recht voor om de inhoud of elementen van de website te wijzigen of te verwijderen, zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Woninginrichting Krechting maximaliseert haar inspanningen om de Website zo vaak mogelijk bij te werken en aan te vullen. Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. De materialen op de Website worden aangeboden met enige garantie of aansprakelijkheid voor hun juistheid. Deze materialen kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving van Woninginrichting Krechting.

Met name met betrekking tot media en andere informatie over producten op de Website zijn wij niet betrouwbaar voor evidente programmeerfouten of typefouten. U kunt op grond van dergelijke fouten niet beweren een overeenkomst met Woninginrichting Krechting te zijn aangegaan. Woninginrichting Krechting aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door hyperlinks naar websites of diensten van derden op de Website.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze materialen liggen bij Woninginrichting Krechting. Het is niet toegestaan ​​deze materialen te kopiëren, (verder) te verspreiden of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woninginrichting Krechting, behoudens eventuele afwijkingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.